M88 casino – trang cá cược tặng tiền miễn phí

Quy tắc và Điều kiện

Thời gian khuyến mãi bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 năm 2023 và kết thúc vào lúc 23:59:59 ngày 4 tháng 12 năm 2023 . Khuyến mãi này dành cho tất cả các thành viên hoạt động của M88 RMB.

Sự kiện này sẽ được chia thành bốn tuần

  • Tuần đầu tiên: 07/04 – 13/04
  • Tuần thứ hai: 14/04 – 20/04
  • Tuần thứ ba: 21 tháng 4 đến 27 tháng 4
  • Tuần 4: 28 tháng 4 – 4 tháng 12

Thành viên cần tạo tối thiểu 200k tiền cược hợp lệ mỗi ngày thì sẽ được tính là một lần đăng ký hợp lệ.

  • Số ngày đăng nhập hợp lệ trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được thưởng số điểm thưởng tương ứng.
  • Nếu bạn đăng nhập hơn 3 ngày trong tuần (bao gồm cả 3 ngày), bạn sẽ nhận được 28 điểm.
  • Nếu bạn đăng nhập hơn 5 ngày trong tuần (bao gồm cả 5 ngày), bạn sẽ nhận được 38 điểm.
  • Nếu bạn đăng nhập 7 ngày một tuần, bạn sẽ nhận được 88 điểm.
M88 casino: trang cá cược tặng tiền miễn phí

Điểm thưởng thêm

Nếu tổng số ngày đăng nhập của hoạt động hiện tại vượt quá 15 ngày, bạn sẽ nhận được thêm 388 điểm.

Nếu tổng số ngày đăng nhập của hoạt động hiện tại vượt quá 21 ngày, bạn sẽ nhận được thêm 588 điểm.

Nếu tổng số ngày đăng nhập của hoạt động hiện tại đạt 28 ngày, bạn sẽ nhận được thêm 1088 điểm.

Khách hàng chỉ cần nhấp vào nút “Yêu cầu ưu đãi” (sau khi đăng nhập), bạn cần gửi trước ngày 4 tháng 12 năm 2023.

Chúng tôi sẽ xử lý các ứng dụng đã được phê duyệt và gửi thành công


Sau khi được xác minh, điểm hoạt động hàng tuần sẽ được phân phối vào thứ Sáu tiếp theo và điểm thưởng bổ sung sẽ được phân phối trong vòng 5 ngày làm việc sau khi kết thúc chương trình khuyến mãi.

Mọi cược đặt và cược bị hủy sẽ không được tính là cược hợp lệ.

Chương trình khuyến mãi này có thể được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

Các điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho ưu đãi này.

Related Posts