EA bet – ​Trang cá cược tặng tiền miễn phí

Nội dung ưu đãi

Hoạt động lần này nhằm vào tất cả các trò chơi của EA Live Entertainment City, tất cả hội viên đều được hưởng ưu đãi tiền thưởng từ 1,0% đến 1,3%.

Tiền thưởng được thanh toán và nhận bất cứ lúc nào.

Điều khoản và quy tắc

Hội viên có thể đăng nhập vào trung tâm hội viên, kiểm tra số tiền đặt cược có hiệu lực bất cứ lúc nào, và căn cứ vào tỷ lệ tiền thưởng để tính ra số tiền thưởng tiền mặt thời gian thực, nếu có nhu cầu, ngài có thể lập tức đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ lập tức phát.

Số tiền đặt cược có hiệu lực sẽ hết hạn đến thời gian bạn nộp đơn.

Tiền thưởng không xin nhận trong vòng một tuần sẽ được phát thống nhất vào tài khoản hội viên của bạn trước 18 giờ chiều thứ Hai hàng tuần. (Chu kỳ thanh toán tự nhiên từ 12 giờ trưa thứ hai đến 11 giờ 59 trưa thứ hai tuần sau).

Hoạt động này không cần xin phép, tất cả hội viên mặc định tham gia hoạt động trả lại tiền mặt này. Nếu không cần thiết có thể nộp cho bộ phận chăm sóc khách hàng.

Trả lại tiền thưởng bằng tiền mặt tối thiểu, hạn mức tối thiểu là 100k hoặc các đồng tiền tương đương khác, tối đa không giới hạn hoặc các đồng tiền tương đương khác. Bất kỳ cá cược không có rủi ro nào (ví dụ như đồng thời hạ trang nhàn, hòa cục) sẽ không được tính vào cá cược có hiệu lực.

Related Posts