HappyLuke: Gửi hàng triệu tiền thưởng xe sang cho thành viên

thời gian hoạt động

  • Thời gian bắt đầu: 20/04/2023 00:00
  • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 20/11/2023

Các hoạt động

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả thành viên VIP đều có thể tham gia sự kiện này.

Phạm vi hoạt động: Thành viên VIP đặt cược Wei Yi Bo 12 trò chơi điện tử với 4 mức tiền thưởng sẽ có cơ hội trúng xe sang triệu đô.

12 trò chơi Weiyibo có bốn cấp trò chơi thưởng: Fengshen Bang, Star 97, Fruit Paradise, Monkey King, Prehistoric Jungle, Adventure Three Kingdoms, Journey to the West, Alien Hegemony, Tradition, Jungle, FIFA2010.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, thành viên VIP có thể đăng ký nhận đồng thời giải xe sang trị giá triệu đô khi trúng thưởng tứ cấp – thưởng siêu kết nối GRAND-BBIN .

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ID thành viên VIP chỉ có thể nhận thưởng sự kiện một lần.

Để biết mô tả về tiền thưởng bốn cấp, vui lòng nhấp vào chi tiết ở góc dưới bên trái của dự án trò chơi điện tử.

HappyLuke: Gửi hàng triệu tiền thưởng xe sang cho thành viên

Định dạng email ứng dụng

Email ứng tuyển: vip@vebet.net
×××Thành viên VIP đăng ký xe sang triệu đô Weiyibo (Quốc tế)

nội dung thư điện tử

Tài khoản thành viên VIP: ×××, đăng ký nhận thưởng sự kiện triệu xe sang.
Địa chỉ thành viên: ×××××× Tên: ×××.
Số liên lạc: ×××××× Số ID: ××××××××××××.
Sau khi xem xét, giải thưởng sự kiện sẽ được phân phối cho khách hàng VIP trong vòng ba tháng.

Related Posts