Kubet – Chơi game tặng 100k trải nghiệm

Phần thưởng khổng lồ cho người dùng mới của Kubet Asia Entertainment!

Các quy tắc liên quan như sau

1.Thành viên đăng ký trước ngày 23 tháng 12 năm 2023 và có số tiền gửi dưới 680 nghìn có thể đăng ký gửi 200 nghìn một lần và nhận 100 nghìn miễn phí.Cần gửi tiền cộng với tiền thưởng gấp 10 lần cược để rút tiền.Các thành viên tham gia hoạt động này không thể áp dụng cho người dùng mới và chiết khấu KD trong thời gian diễn ra hoạt động.

2.Các thành viên đã đăng ký trước ngày 23 tháng 12 năm 2023 và có khoản tiền gửi thông thường từ 680k trở lên (bao gồm 680k) có thể đăng ký nhận tiền thưởng người dùng mới một lần.(Tiền gửi thông thường được định nghĩa là tiền gửi chưa áp dụng cho bất kỳ khoản tiền thưởng nào và tiền thưởng ngân hàng trực tuyến không được bao gồm trong danh mục này).

Giảm giá người dùng mới như sau

A.Các thành viên gửi tiền từ 200k trở lên và 5000k trở xuống vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian diễn ra sự kiện có thể đăng ký gửi tiền 6%, tối đa là 300k.

B.Các thành viên gửi nhiều hơn 5001 nghìn vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian diễn ra hoạt động có thể đăng ký gửi 8% và nhận tối đa 600 nghìn.

3.Thành viên cao cấp có thể đăng ký nhận quà tặng 10% cho bất kỳ khoản tiền gửi nào trong thời gian diễn ra hoạt động, với mức quà tặng tối đa là 800k.

4.Thành viên VIP có thể đăng ký nhận quà tặng 12% cho một lần gửi bất kỳ trong thời gian diễn ra hoạt động, với quà tặng tối đa là 1000k.

Sau khi tham gia hoạt động thành viên của chiết khấu người dùng mới, bạn cũng có thể đăng ký nhận tiền thưởng k-dan sau khi gửi tiền lại.

Kubet – Chơi game tặng 100k trải nghiệm

Phần thưởng tiền gửi đầu tiên như sau

A.Bất kỳ ai nạp trên 300k vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian diễn ra sự kiện đều có thể nhận được một túi quà nhỏ trị giá 68kk.

B.Bất kỳ ai nạp hơn 600k vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian diễn ra sự kiện đều có thể nhận được một túi quà denier 168kk.

Giảm giá cho người dùng mới và giảm giá kdan có thể áp dụng để rút tiền chỉ với một lần đặt cược.Sau khi gửi tiền thành công, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến trước khi đặt cược.

Tiền thưởng sẽ đến tài khoản trong vòng 10 phút.Giảm giá cho người dùng mới và giảm giá kdan không thể được áp dụng đồng thời.

Khuyến mãi này có thể được chia sẻ với khuyến mãi hoàn trả.Doanh thu đặt cược phải được hoàn thành trong vòng một tuần sau khi sự kiện kết thúc.

Khuyến mãi và tiền gốc chỉ có thể đặt cược vào các trò chơi baccarat, rồng hổ và blackjack.

Hoạt động này bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Related Posts