M88 Đăng ký bất ngờ lớn, thưởng gấp ba lần, thưởng 100% hết lần này đến lần khác ^^.

Thời gian kết thúc

Ngày 20 tháng 6 năm 2023.

Chương trình hoạt động

Lần đầu: nạp 600k, thưởng 300k.
Lần 2: nạp 600k, thưởng 180k.
Lần 3: nạp 600k, thưởng 120k.

Các hoạt động

1.Sau khi các thành viên mới đăng ký hoàn thành việc gửi tiền hiệu quả trong sự kiện, họ cần gửi email đăng ký đến địa chỉ email được chỉ định.

2.Để loại bỏ những kẻ săn tiền thưởng và các băng đảng chuyên chênh lệch giá và đảm bảo tính xác thực của các thành viên tham gia sự kiện này, nhân viên dịch vụ khách hàng sẽ xác minh bằng cách quay số điện thoại di động đã đăng ký của khách hàng và cuối cùng xác nhận xem thành viên có đủ điều kiện hay không.

3.Trước khi đăng ký nhận tiền thưởng lần gửi thứ hai và thứ ba, thành viên cần hoàn thành cược hợp lệ cần thiết cho lần gửi cuối cùng để nhận số tiền thưởng, nếu không sẽ không thể đăng ký.

Ví dụ: gửi 600 nhân dân tệ lần đầu tiên, nhận số tiền thưởng là 300 nhân dân tệ, bạn cần hoàn thành cược hợp lệ là (600k+300k)*15=13500k, sau đó gửi tiền để đăng ký nhận phần thưởng thứ hai, nếu không, bạn không thể áp dụng.

Trong trường hợp đặt cược hợp lệ cần thiết cho tiền thưởng, thành viên cần gửi tiền và tiếp tục đặt cược cho đến khi hoàn thành, v.v.

4.Ba phần thưởng tiền gửi phải được yêu cầu trong vòng một tuần và quá hạn sẽ được coi là tự động từ bỏ (ví dụ: phần thưởng tiền gửi đầu tiên được áp dụng để thu vào ngày 2-1, phần thưởng tiền gửi thứ ba cần được yêu cầu trong vòng 2 -7 ngày, quá hạn coi như bỏ cuộc).

5.Định dạng email ứng tuyển sự kiện:

  • Tiêu đề email: Đăng ký hoạt động thưởng tiền gửi xxx của Weiyibo Đăng ký.
  • Nội dung email: Thành viên Weiyibo xxx gửi tiền xxx nhân dân tệ để đăng ký hoạt động thưởng tiền gửi xxx, số điện thoại di động: xxxxxxxx, vui lòng kiểm tra và nhập tài khoản.

6.Khi đạt đến số tiền đặt cược hiệu quả (số tiền gửi + số tiền thưởng) * bội số tương ứng, thanh toán có thể được thực hiện;

Related Posts