onbet88 – Tiền thưởng đăng ký người dùng mới 100k

onbet88 - Nếu bạn thắng 6 ván liên tiếp, bạn sẽ nhận được tiền thưởng
onbet88 – Nếu bạn thắng 6 ván liên tiếp, bạn sẽ nhận được tiền thưởng

Đề nghị đặc biệt

1.Sau khi đăng ký thành viên, bạn có thể nhận được 100k bằng cách gửi mã xác minh SMS do hệ thống cung cấp đến địa chỉ email được chỉ định của công ty.

2.Các thành viên ràng buộc đăng ký nhận tiền thưởng miễn phí và thông tin thực cần được hoàn thành trước (bao gồm cả ràng buộc của ngân hàng thanh toán).

3.Ràng buộc tài khoản ngân hàng (khi đăng ký thưởng 100k và rút tiền lãi thì không được thay đổi tên đăng ký và số tài khoản, nếu cần thay đổi thì phải hủy tiền lãi đã thưởng).

4.Thành viên tham gia hoạt động này có thể đăng ký rút tiền khi số dư tài khoản trên 100k.

Related Posts