Phần thưởng 100.000 nhân dân tệ

Để cảm ơn tất cả các thành viên đã ủng hộ VIDEO Asia, VIDEO Asia sẽ thực hiện giảm giá gấp ba lần để tặng lại cho các thành viên mới và cũ trong Lễ hội thuyền rồng

Một khoản tiền gửi từ 88.888 nhân dân tệ trở lên + tiền thưởng hoàn trả giải trí hoặc thể thao điện tử từ 8.888 nhân dân tệ trở lên = phần thưởng 100.000 nhân dân tệ.

Quy tắc và Điều kiện


1.Thời gian khuyến mãi bắt đầu từ ngày 04 tháng 3 năm 2023 00:00:00 (HKT GMT+8) đến ngày 01 tháng 7 năm 2023 23:59:59 (HKT GMT+8) hoặc cho đến khi hết phần thưởng.Ưu đãi này không áp dụng cho thành viên danh dự VIP.

2.Trong thời gian diễn ra hoạt động, hội viên có thể đăng ký đồng thời 3 ưu đãi trên, nhưng mỗi ưu đãi chỉ được nhận 1 lần/tuần (00:00:00 Thứ Ba hàng tuần (HKT GMT+8) đến 23:59 Thứ Hai tuần sau :59 (HKT GMT+8 ) trong một chu kỳ).

(Tiền cược miễn phí)Phần thưởng 100.000 nhân dân tệ
(Tiền cược miễn phí)Phần thưởng 100.000 nhân dân tệ

3.Thành viên phải hoàn thành doanh số ưu đãi trước khi xin rút tiền.Số tiền cược trước khi tiền thưởng được chia vào tài khoản sẽ không được tính vào doanh thu ưu đãi.

4.Thành viên phải hoàn thành doanh thu chiết khấu Lễ hội Thuyền rồng hiện có trước khi đăng ký nhận tiền thưởng của chu kỳ tiếp theo.

5.Thành viên đủ điều kiện tham gia khuyến mãi nạp tiền phải gửi email đến địa chỉ promotion@vcbasia.com trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc mỗi chu kỳ.Vui lòng ghi rõ tiêu đề email: “Quà tặng cho Lễ hội Thuyền rồng” và nội dung email phải điền số tài khoản khách hàng “”Video Asia”, số điện thoại liên hệ, số phiếu gửi tiền và cách nhận biết về chương trình khuyến mãi này “.Thành viên phải cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin liên quan, nếu không sẽ bị coi là tự động bỏ phiếu trắng và không được phép phản đối.

Lưu ý: “Tiền thưởng hoàn trả giải trí điện tử” và “Phần thưởng bổ sung” sẽ được phân phối vào tài khoản thể thao trong vòng 24 giờ sau khi thanh toán.

6.Sau khi nhận được đơn đăng ký email thành viên, tài khoản thành viên đáp ứng chiết khấu sẽ nhận được tiền thưởng trong vòng 24 giờ.Các thành viên nhận được tiền thưởng thành công và tiến hành các hoạt động cá cược hoặc giao dịch sẽ không thể hủy hoặc khấu trừ tiền thưởng.

Related Posts