Thời gian khuyến mại: 16/05/2023 – 30/06/2023

Đối tượng khuyến mãi

Tất cả thành viên V6Bet

Địa điểm khuyến mãi và tiền thưởng

2000k cho vị trí đầu tiên.
1500k cho vị trí thứ hai.
Vị trí thứ 3 là 68k.

nhà+cái+tặng+68k(V6Bet nhà cái)

Nội dung khuyến mãi

Trong vòng hai tuần, miễn là cược thể thao hàng ngày (các sự kiện có tỷ lệ cược trên 1,5) không ít hơn 2012, số ngày hợp lệ sẽ được thưởng một lần, tổng cộng là 14 ngày và ba người đứng đầu có nhiều nhất số ngày hợp lệ tích lũy sau trận đấu sẽ được thưởng Số ngày hợp lệ sẽ được thưởng trong tổng giải thưởng.

Nếu nhiều người xếp hạng giống nhau, tổng giải thưởng sẽ được chia đều. Ví dụ: ba người đồng hạng nhất thì ba người đó sẽ chia đều số tiền thưởng cho các hạng nhất, nhì, ba. Ví dụ: hai người đồng hạng nhất và hai người đồng hạng nhì thì hai người về nhất sẽ chia đều tổng giải nhất và giải nhì, hai người về sau chia đều giải ba, v.v. .

Mỗi ngày được định nghĩa là một ngày tự nhiên, tức là 0:00-23:59 trong ngày.

Số ngày hợp lệ được xác định là ngày tự nhiên từ 0h00 đến 23h59 cùng ngày Số tiền cá cược thể thao (các sự kiện có tỷ lệ cược trên 1.5) không dưới 2000k tức là hợp lệ số ngày thu được và tối đa 14 ngày được tích lũy.

Thể lệ khuyến mãi

Số tiền đặt cược chỉ được tính khi đặt cược vào các sự kiện thể thao có tỷ lệ cược trên 1,5 và các sự kiện có tỷ lệ cược thấp hơn 1,5 sẽ không được tính.

Thời gian thi đấu là 14 ngày và số ngày tích lũy hiệu quả tối đa là 14 ngày.

Khuyến mãi này có thể được chia sẻ với các khuyến mãi khác.

Tiền thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản tiền thưởng của sòng bạc PT trong vòng 48 giờ sau khi trò chơi kết thúc.

Related Posts